Verdidokument
Vedtekter
Kolonihager i Europa
Kretsstyret 2016/2017
HMS-mal

HMS-mal for kolonihagene

Hms er et viktig og pliktig arbeide i alle organisasjoner. HMS–malen som er utarbeidet av Oslokretsen skal først og fremst benyttes på fellesområder og felles bygningsmasse. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at den enkelte kolonist kan benytte deler av malen for sin egen parsell.

Hms–planen skal i første rekke forhindre ulykker, farlige installasjoner og situasjoner.
Oslo krets av Norsk kolonihageforbund, org.nr: 989 823 817, e–post: oslokretsen@kolonihager.no, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo, tlf. 22110090
Utviklet av Intellicom