Verdidokument
Vedtekter
Kolonihager i Europa
Kretsstyret 2016/2017
HMS-mal

Verdidokument

Oslokretsen har utarbeidet et verdidokument som kan ligge til grunn for alle hagene. Hagene kan se dette som en mal til hvordan de selv implementerer dokumentet.

Dokumentet er viktig for å vise omverdenen hva vi står for og hvilke verdier vi har.


Oslo krets av Norsk kolonihageforbund, org.nr: 989 823 817, e–post: oslokretsen@kolonihager.no, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo, tlf. 22110090
Utviklet av Intellicom