Verdidokument
Vedtekter
Kolonihager i Europa
Kretsstyret 2016/2017
HMS-mal

Historie

Etablering
Oslo krets av Norsk kolonihageforbund ble etablert i 1927.
Oslokretsen var organisert som en kretsavdeling underlagt NKHF frem til en omorganisering i 2007, hvor Oslokretsen ble skilt ut som en egen allmennyttig organisasjon.

Organisasjon
Oslo krets av NKHF er medlem av Norsk kolonihageforbund, en landsomfattende organisasjon for alle kolonihager og parsellhager i Norge. NKHF har bl.a. som mål å samarbeide internasjonalt med kolonihageforeninger i hele Europa.

Norge har bl.a. kolonihager i Stavanger, Trondheim, Drammen. Disse er medlem av NKHF. I tillegg finnes det kolonihager i Skien, Sandefjord, Tønsberg og Haugesund.

Forbundsstyret 1942.
Norsk kolonihageforbund og Oslokretsen
NKHF og Oslo krets av NKHF har i alle år vært drivkraften for kolonihagesaken i Norge med bidrag fra ildjseler.  Det er i dag flere områder i Oslo kommune som kan egne seg for større eller mindre  kolonihager, men det er et vanskelig arbeid all den tid boligpresset er så stort i kommunen.

Nye kolonihager
Å få lagt ut nye områder til kolonihager har vært en kontinuerlig prosess som flere ganger ikke har latt seg gjennomføre. I 1957 lovet byplansjefen i Oslo at et område ved Østensjøvannet skulle legges ut til parseller. Det ble det ingenting av.

I 1986 var både Plan og bygningsetaten og NKHF klar for at det skulle etableres rundt 100 parseller i området ved Lille Stensrud gård. Det ble opprinnelig lovet ca 40 dekar til formålet. Imidlertid ble også dette regulert til andre formål i begynnelsen av 2000–tallet.

Grøntplanen
Oslo krets av NKHF er allikevel glade for den klare holdningen til Plan og bygningsetaten om bevaring av de eksisterende kolonihagene i  Grøntplanen for Oslo som viktige grøntområder. 

Nye kontrakter om leie av arealer ble inngått med Oslo kommune i 1999. Kontrakten har en varighet frem til 2025 med rett til fornyelse.

Bistand
Husk at vi trenger din hjelp til å finne egnede områder i Oslo eller i tilgrensende kommuner! Har du et stort kontaktnett innen politikk og⁄eller næringsliv kan det være verdifullt for oss å få kontakt med deg! Eller rett og slett om du står på liste og er interessert i å yte en innsats for oss for å arbeide for flere kolonhager. Send din henvendelse til oslokretsen@kolonihager.no og vi vil ta kontakt med deg!Oslo krets av Norsk kolonihageforbund, org.nr: 989 823 817, e–post: oslokretsen@kolonihager.no, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo, tlf. 22110090
Utviklet av Intellicom