Botid
Størrelser / priser
Hyttetyper
Til slutt

Hyttetyper

Hyttene i hagene har forskjellig karakter.

Etterstad og Solvang 2 og 3 er satt på Byantikvarens gule liste og må bygge hytter i samme stil som eksisterende hytter og det er kostbart.  I andre hager har man større spillerom og kan bygge i en annen stil og til en lavere kostnad.

Utgiftene til bygging og vedlikehold av hytta vil du aldri få igjen hvis du velger å selge. Maxpriser for hytter i Oslos kolonihager er i dag 270 000,– og parsellen prises til max 50 000,– Lavest pris er 5.000,– totalt som normalt er en rivningsklar hytte.

Prisen settes etter standard på hytta og mangfoldet av planter i hagen og generelt vedlikehold.

Selv om det ikke er en økonomisk investering å kjøpe en kolonihagehytte vil vi hevde at det allikevel kan være den beste investeringen en gjør i sitt liv.

Det er livsglede og trivsel du investerer i og den har god avkastning i form av bedre helse, godt humør, sosialt fellesskap og en morsom hobby!

Oslo krets av Norsk kolonihageforbund, org.nr: 989 823 817, e–post: oslokretsen@kolonihager.no, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo, tlf. 22110090
Utviklet av Intellicom