Botid
Størrelser / priser
Hyttetyper
Til slutt

Til slutt

Når alt dette er sagt, er det å ha hytte midt i byen en berikelse for store og små. Synes du ventetiden virker lang, må du gjerne slå deg sammen med andre søkere for å v?re med i aksjonsgruppa for flere kolonihager i Oslo. Ta kontakt med kolonihagekontoret for mer informasjon om dette!

Husk å holde oss oppdatert om eventuelt ny adresse, e–post og lignende.

Velkommen som fremtidig kolonist!

Oslo krets av Norsk kolonihageforbund, org.nr: 989 823 817, e–post: oslokretsen@kolonihager.no, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo, tlf. 22110090
Utviklet av Intellicom