Botid
Størrelser / priser
Hyttetyper
Til slutt

Størrelser og priser på hytter


Maksimal hyttestørrelse varierer fra hage til hage, og kolonihagene har fortsatt et sosialt tilsnitt, så kjøp av kolonihagehytte er ingen økonomisk investering.

Jorda leier vi av kommunen, men kjøper må betale noe for parsellens opparbeidelse og standard på kjøpstidspunktet (frukttrær, bærbusker, annen beplantning osv.). Den årlige medlemskontigent som skal dekke jordleie og andre fellesavgifter vil variere fra hage til hage.

Oslo krets av Norsk kolonihageforbund, org.nr: 989 823 817, e–post: oslokretsen@kolonihager.no, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo, tlf. 22110090
Utviklet av Intellicom