Botid
Størrelser / priser
Hyttetyper
Til slutt

Botid


Sogn Hagekoloni ca 1929
Det er tillatt å bo i kolonihagene mellom 1. april og 31. oktober, og med så lange ventelister som vi har nå, er vi selvsagt på jakt etter nye kolonister som vil bruke hytte og parsell aktivt gjennom hele sesongen.

Hyttenes størrelse er litt varierende fra hage til hage, men i snitt er de på rundt 30 kvm. Det er strenge regler i alle hager for endring på bebyggelsen og hagene har egne byggekomiteer som velges av årsmøtene i de enkelte hagene. 

Det er forskjellig standard i de forskjellige hagene, men alle bærer preg av velholdte hager og fellesområder. Alle hager har fellesanlegg for dusj og toalett. På Solvang  har noen parseller innlagt vann og kloakk.

Parsellene som du leier av kommunen har en varierende størrelse avhengig av kolonihage.  Bl.a. så har Sogn en gjennomsnittstørrelse på ca 300 kvm. Etterstad har relativt små parseller, men har i tillegg høyere hytter hvor det er plass til hems.

Etterstad og Solvang 2 og 3 er på Byantikvarens gule liste. Grunnen til det er den strukturen hagen er laget i og plasseringen av selve hytten. Du vil se strukturen klart på luftfotografiet av Solvang kolonihager.

Så du skjønner at alle kolonihagene har sitt særpreg, både arkitekturmessig, standard og størrelse og miljø.

Oslo krets av Norsk kolonihageforbund, org.nr: 989 823 817, e–post: oslokretsen@kolonihager.no, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo, tlf. 22110090
Utviklet av Intellicom