Aktiviteter i hagene
Rabattavtaler
Søkeravgift
Hageoversikt
ventelisten
Hagenes prioriteringer
Hva må jeg bidra med?

Hva betyr det å ha kolonihage?

Å ha kolonihage i Oslo er et privilegium. Det har vi nevnt flere steder på våre nettsider. Men hva innebærer det egentlig å ha dette privilegiet?

Alle hagene i Oslo er parkområder for Oslos befolkning. Det betyr for det første at alle fellesområder skal være representative områder som byens befolkning kan benytte til lek og ro.

For det andre betyr det at du må vedlikeholde hagen og hytta på en eksemplarisk måte. Vi må alle bidra til at hagene fremstår som velholdte områder som bærer preg av nedlagt arbeide med å fremstå så attraktiv som mulig. Det innebærer at det ikke er noe slaraffenliv du får som kolonist i en av våre hager.

Det er mye arbeid hele sesongen og også utover høst og tidlig vår. Gress må klippes, ugress må fjernes, blomster og grønnsaker må plantes og vedlikeholdes. Gjødsel, vanning, nedskjæring, høsting av frukt og grønnsaker er bare noen av aktivitetene du påtar deg som kolonist. I tillegg til alt dette må du stille opp for fellesskapet og bidra til at hagen fungerer optimalt for alle kolonister og for våre besøkende.Hagene drives på frivillig basis og det er behov for mange typer kompetanse. Når det er sagt er vi i den tro at alle kan bidra til hagenes beste. Enten du er nevenyttig, eller vil prøve å bli det, du er skrivekyndig, organisasjonsmenneske, it–kompetent, koordinator, leder, pensjonist m.m.. Vi har bruk for alle grupperinger.

Vi er som et lite samfunn i våre hager og alle må bidra med sitt for at det skal gå rundt.

Når du overtar en parsell forplikter du deg til å bidra med ditt. Enten du tar dine plikttimer i hagen eller du blir medlem av en komite eller styret. Å være kolonist er en livsstil. En kolonihage kan ikke kun brukes når det måtte passe deg best. Du påtar deg en forpliktelse overfor andre mennesker. En kolonihage skal være en fryd for øyet og du, med din hage, er like ansvarlig som alle andre som bor der. Velger du å ikke bruke din hageparsell skal du selge til nestemann i køen på over 2000 par, barnefamilier og enslige. Det er også din plikt.

Når du vet alt dette og du har akseptert at slik er det: Det er alldeles fantastisk å ha en kolonihage. Når du bruker den til det den er beregnet for, vil den bare gi deg glede. Vel, litt frustrasjon over dårlig vær, lus på rosene og tørke i perioder må du nok regne med. Kanskje en nabos gressklipper også blir brukt mens du har middagsgjester. Det er en del av pakka. Med i den pakka følger også mye glede. Gleden av å kunne sitte i hagen under en parasoll og nyte arbeidet du har gjort, nyte en god vin og god mat, alene eller sammen med gode venner og familie.

Å ha en kolonihageparsell er terapi.Oslo krets av Norsk kolonihageforbund, org.nr: 989 823 817, e–post: oslokretsen@kolonihager.no, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo, tlf. 22110090
Utviklet av Intellicom