Aktiviteter i hagene
Rabattavtaler
Søkeravgift
Hageoversikt
ventelisten
Hagenes prioriteringer
Hva må jeg bidra med?

Hageoversikt


Hage
Besøksadresse
Størrelse
Hjemmeside
Etterstadgata 18 C
88 parseller
Sarpsborggata 1 B
109 parseller
Rosenhoffgata 20
151 parseller
Kolonihagestien
204 parseller
Sognsveien 84
113 parseller
Sognsveien 90 C
140 parseller
Nedsiden av Nordbergveien 105
153 parseller
Oversiden av Nordbergveien 105
93 parseller
Nedsiden av Nordbergveien 105
45 parseller
Oslo krets av Norsk kolonihageforbund, org.nr: 989 823 817, e–post: oslokretsen@kolonihager.no, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo, tlf. 22110090
Utviklet av Intellicom