Aktiviteter i hagene
Rabattavtaler
Søkeravgift
Hageoversikt
ventelisten
Hagenes prioriteringer
Hva må jeg bidra med?

Søkeravgift (nye priser kommer)


Kostnaden for å stå på venteliste på en kolonihage varierer med hvor mange kolonihager man vil tegne seg på:
1 hage
kr. 100 per år
2–4 hager
kr. 200 per år
5–9 hager
kr. 350 per år


Kr. 150 per år kommer i tillegg som obligatorisk medlemskap i Norsk Kolonihageforbund.

Faktura vil bli sendt deg i løpet av 12 måneder.


Registrer deg som søker ved å klikke her (ut av drift)!

Bostedsbevis må sendes oss før vi kan registrere deg som søker. Det får du ved å kontakte skatteetaten.

Bostedsbeviset sendes til:
Oslo Krets av Norsk Kolonihageforbund,
Hammersborg torg 3,
0179 Oslo.

Merk konvolutten med Bostedsbevis

Bostedsbeviset kan også sendes på e–post til oslokretsen@kolonihager.no

Oslo krets av Norsk kolonihageforbund, org.nr: 989 823 817, e–post: oslokretsen@kolonihager.no, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo, tlf. 22110090
Utviklet av Intellicom