Aktiviteter i hagene
Rabattavtaler
Søkeravgift
Hageoversikt
ventelisten
Hagenes prioriteringer
Hva må jeg bidra med?

Ordning av ventelisten


Oslo krets av Norsk kolonihageforbund fører ventelistene for alle de 9 oslohagene. Nå er det flere på venteliste enn det er parseller i Oslo, og det kan ta mange år før man får tilbud om leie av parsell og kjøp av hytte. Desverre er det nå fra 10 og opp til 20 års ventetid avhengig av salgsaktiviteten i enkelte hage. I noen hager er det enda lenger ventetid. Den eneste muligheten til å få parsell raskere er at Oslo kommune legger ut flere områder til kolonihager. 

Hvis man setter seg på liste i en hage først, og så senere finner ut at man også vil stå på ventelisten til en annen hage i tillegg, får man forskjellig ansiennitet i de to hagene.
NB! Kun personer over 18 år, bosatt i Oslo, kan sette seg på søkerlisten.

På søkerlisten ved utgangen av 2009 sto 428 barnefamilier (med barn under 13 år), 394 par (med eller uten større barn) og 660 enslige søkere. Halvparten av søkerne er mellom 30 og 50 år.

Vi minner om at hver enkelt hage kan prioritere annerledes enn bare ansiennitet. Noen ganger kan hagen trenge en gruppe mennesker, f.eks. barnefamilier og andre ganger enslige.  Hagene ønsker å gjenspeile gjennomsnittet av befolkningen i Oslo. Allikevel er ansiennitet, også innenfor de forskjellige gruppene, det bærende prinsipp.

Husk at vi trenger din hjelp til å finne egnede områder i Oslo eller tilgrensende kommuner! Har du et stort kontaktnett innen politikk og⁄eller næringsliv kan det være verdifullt for oss å få kontakt med deg! 

Eller rett og slett om du står på liste og er interessert i å yte en innsats for oss for å arbeide for flere kolonhager. Send din henvendelse til oslokretsen@kolonihager.no og vi vil ta kontakt med deg!

Oslo krets av Norsk kolonihageforbund, org.nr: 989 823 817, e–post: oslokretsen@kolonihager.no, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo, tlf. 22110090
Utviklet av Intellicom