Aktiviteter i hagene
Rabattavtaler
Søkeravgift
Hageoversikt
ventelisten
Hagenes prioriteringer
Hva må jeg bidra med?

Hvem er kolonihagene for?


Alle som har fast bosted i Oslo, og kan dokumentere dette med bostedsbevis fra Oslo folkeregister, kan sette seg på venteliste.

Parsell
Parsellene leier vi av Oslo kommune, og de ble etablert for de av byens borgere som ikke hadde tilgang til egen hage. Siden det er kommunen som eier jorda, stilles det strenge krav til vedlikehold av fellesområder, parseller og hytter som man ikke finner i andre hyttegrender.

Parker
Vi er åpne parker for byens befolkning, og områdene skal holde høy standard. Kolonihagene er derfor for de som vil delta i et fellesskap og har tid til å bidra også utenfor sin egen port. Og her mener vi bidrag i vid forstand; både med hammer og spade, men også med organisasjonskunnskap, regnskapsføring, og sosiale aktiviteter. Alt dette er nødvendig for at hagen skal gå rundt.

Levende hager
For at hagene skal være levende kreves det tilstedeværelse og vedlikehold av både hytte og parsell. Alle kolonister har plikt til å delta i aktiviteter i hagene, enten det er styrearbeid og⁄eller komitéarbeid. Pliktarbeid slipper ingen unna. Uansett fysisk status så finnes det arbeid alle kan gjøre.

Unnlatt vedlikehold av sin parsellhage⁄hytte vil føre til oppsigelse av leieavtalen og utkastelse fra hagen.

Når du har registrert din søknad og søkeravgiften er betalt, settes du opp på venteliste til den⁄de hagene søknaden gjelder. Deretter underrettes du om dette  på e–post eller via sms.  Det er ikke mulig å få dette tilsendt i posten. Vi har begrensede ressurser og må benytte e–post der vi kan.

Klikk her for å komme til Min side hvor du registrerer din søknad.


Oslo krets av Norsk kolonihageforbund, org.nr: 989 823 817, e–post: oslokretsen@kolonihager.no, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo, tlf. 22110090
Utviklet av Intellicom